Menu Zavřeno

Fotografování
uměleckých děl

Vše kolem fotografování sbírkových předmětů a uměleckých děl

Nabízím Vám profesionální reprodukční fotografii uměleckých a sbírkových předmětů, jako jsou závěsné obrazy, grafické listy, sochy či drobné instalace. Tuto službu přináším nejen specializovaným institucím, ale nyní i širší veřejnosti: umělcům, majitelům uměleckých děl, malým galeriím nebo aukčním síním.

Nabízené fotografické služby

Fotografování obrazů

Fotografování sbírkových předmětů

Fotografování soch

Reprodukční fotografie

Propagační fotografie

Archivační fotografie

Dokumentační fotografie

Nemusíte být galerie nebo muzeum, abyste měli kvalitně vyfotografované umělecké předměty z vlastní tvorby nebo sbírky.

Proč mít kvalitní fotografie děl?

 • Vlastní prezentace

  Fotografie tvoří hlavní díl Vaší prezentace/portfolia, a to jak ta umístěná na internetu, tak tištěná.

 • Oslovte zákazníka

  Dobře vyfotografované dílo osloví potenciálního zákazníka lépe při jeho rozhodování. Ukazujte svá díla ve své plné kráse.

 • Archivace

  Mějte svá díla pečlivě zdokumentovaná a archivovaná, určitě znáte situaci: „Tohle se mi povedlo, ale mám bohužel jen tuhle fotografii“.

 • Aukční síně

  Chcete prodávat svá umělecká díla v aukcích? Aukční síně po Vás budou vyžadovat kvalitní fotografie Vašich děl a to i například z rubové strany.

 • Tiskoviny

  Například pro tisk katalogů nebo reprodukcí je zapotřebí mít kvalitní digitální podklad a nejlépe správně připravený. Často se totiž stává, že to, co vidíte na monitoru dopadne na papíře úplně jinak.

Jste instituce požadující vysoký standard na digitální reprodukci uměleckých nebo sbírkových předmětů pro archivaci, či prezentaci, ale nemáte vlastního fotografa?

Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobá nebo opakovaná spolupráce přináší několik výhod. Především víte, jakou kvalitu můžete očekávat. Vaše speciální požadavky již budu znát. Stejně tak jako prostředí, ve kterém dokumentace bude probíhat. Díky tomu se mohu lépe připravit a proces zkvalitnit nebo zefektivnit.

Co mohu očekávat od fotografování?

 • Konzultaci

 • S technikou dojedu až k Vám

 • Vše pečlivě vyfotografuji

 • Výsledné fotografie získáte digitálně v několika formátech

Informace k reprodukční fotografii uměleckých děl

Reprodukční fotografie má mnoho společného s produktovou fotografií, obě se snaží vyobrazit předmět co nejvěrněji. Reprodukční fotografie v památkové péči, kulturním dědictví, ale i v reprodukci děl soudobých výtvarníků jde ještě dále co do věrného zobrazení. U těchto fotografií jde především o popis, kde je hlavním hlediskem přesnost a jednoznačnost vyobrazení.

Reprodukce děl zaznamenávám na digitální fotoaparát s vysokým rozlišením za pomoci zábleskových světel s maximálním indexem podání barev (který je důležitý ke správné interpretaci barev). Veškeré obrazy koriguji v několika ohledech za pomoci profesionálních nástrojů: korekce podle neutrální šedé (vyvážení bílé), korekce dynamického rozsahu (stanovení správné černé a bílé) a reálná interpretace barev (správné vyobrazení barevnosti).

U fotografií sbírkových předmětů jsou součástí fotografie objektivizační prvky (katalogové číslo, měřítko, barevná škála), které jsou nezbytné pro správné čtení dokumentovaného předmětu.